Havuz Ba??nda A?k - Erotik öykü

Havuz Ba??nda A?k - Erotik öykü

for $ 1.16 , or download a preview

0.99 Havuz Ba??nda A?k - Erotik öykü http://covers.feedbooks.net/item/3140259.jpg?t=1561472542 http://www.feedbooks.com/item/3140259/havuz-ba-nda-a-k-erotik-%C3%B6yk%C3%BC?utm_medium=uwishlist&utm_source=amazon

"...ona bakt?kça ate? bas?yor, ba??m dönüyordu. Ani bir hareketle elbisemi kafam?n üzerinden çekerek ç?kard?m ve yere att?m. Külodum terden ve ?ehvetten s?r?ls?klam olmu?tu. Onu da indirdim ve elbisemin yan?na f?rlatt?m. So?uk cam ç?plak gö?üslerime de?iyor, bedenim arzunun etkisiyle küçük bir ku? gibi içten içe ç?rp?n?yordu. Bütün dü?üncelerim bu genç adam?n vücudu, becerikli hareketleri ve kuvvetli kaslar? etraf?nda dönüyordu." Bu öykü,… (more)


Book Details  


Publisher: Lust (June 24, 2019)

Format: EPUB

Protection: Watermark

Language: Turkish


Look for similar items  


>
>
>
>