Vertel my Nou...van Kleure!

Vertel my Nou...van Kleure!

Sorry but this book is currently unavailable in your country due to restrictions from the publisher.

Vertel my Nou...van Kleure! https://covers.feedbooks.net/item/3247174.jpg?t=1581446469 http://www.feedbooks.com/item/3247174/vertel-my-nou-van-kleure?utm_medium=uwishlist&utm_source=amazon

Die verhaal vra verskillende vragies oor kleure en waarom die voorwerpe juis daardie kleur is.


Book Details  


Publisher: African Storybook Initiative (September 30, 2018)

Format: EPUB

Protection: DRM free

Language: Afrikaans