Japon Masallar?

Japon Masallar?

by Karl Alberti (Author)
Buy for €2.99

Tokyo'da bulunan Profesör Karl Alberti taraf?ndan derlenmi? olan Japonya'n?n en güzel masallar?, efsaneleri ve mitolojik hikayelerinden bir seçki. Sadece büyüklere uygun olan bu masallar zengin ve özellikli Japon kültürünün, kendi mitolojilerinin bir yans?mas? niteli?indedir. Ormanlardan denizlere hayvanlardan insan ili?kilerine bir çok farkl? konuya de?inilen bu masallarda farkl? diyarlara bir yolculu?a ç?kacaks?n?z. Kendine özgü dili ve anlat?m? ile sizlere engin denizlerin, yüksek ovalarla da?lar?n esintisini getirecektir.

Format
EPUB
Protection
Watermark
Publication date
April 17, 2016
Publisher
Page count
65
ISBN
9781507111710
File size
191 KB
The publisher has not provided information about accessibility.
subscribe

About Us

About De Marque Work @ De Marque Contact Us Terms of Use Privacy Policy