Reminiscencje – wspomnienia i refleksje

Reminiscencje – wspomnienia i refleksje

for $ 3.50

2.99 Reminiscencje – wspomnienia i refleksje https://covers.feedbooks.net/item/2245736.jpg?t=1549215496 https://www.feedbooks.com/item/2245736/reminiscencje-wspomnienia-i-refleksje?utm_medium=uwishlist&utm_source=amazon

„Reminiscencje – wspomnienia i refleksje” Zdzis?awa Moczy?skiego to po prostu wiersze. Autorem tomiku jest „starszy pan”, mi?o?nik poezji, który jak mówi pisanie wierszy czyni? od m?odych lat, a? po te – si?gaj?ce jego dojrza?o?ci ?yciowej. Pasjonowa? si? twórczo?ci? nast?puj?cych pisarzy: K.I. Ga?czy?skiego, J. Tuwima,I. Staffa, D. Le?miana, W. Broniewskiego i wielu innych z tamtej epoki. Zosta? im wierny w formie rytmów, rymów i formy, nie bacz?c… (more)


Book Details  


Publisher: Wydawnictwo Psychoskok (January 30, 2017)

Format: EPUB

Page count: 113 pages

File size: 720 KB

Protection: Watermark

Language: English


Look for similar items  


>
>