Walki w obronie granic 1-9 wrze?nia. Kampania wrze?niowa w o?wietleniu niemieckim

Walki w obronie granic 1-9 wrze?nia. Kampania wrze?niowa w o?wietleniu niemieckim

for $ 1.16

0.99 Walki w obronie granic 1-9 wrze?nia. Kampania wrze?niowa w o?wietleniu niemieckim https://covers.feedbooks.net/item/2492504.jpg?t=1549150142 https://www.feedbooks.com/item/2492504/walki-w-obronie-granic-1-9-wrze-nia-kampania-wrze-niowa-w-o-wietleniu-niemieckim?utm_medium=uwishlist&utm_source=amazon

Gdy min?? pami?tny wrzesie? 1939 przy b?yskawicznym rozwoju wydarze?, nie ka?dy móg? by? ?wiadkiem zachowania si? polskich ?o?nierzy. Wielu zasnu?y oczy obrazy ewakuacji, odwrotu, za?amywania si? Naczelnego Dowództwa i aparatu pa?stwowego.

W sercach polskich powstawa? ?al do w?asnych ?o?nierzy, t?tni?o pytanie: czy spe?nili?cie obowi?zek? — Nastrój ten rozumia? wróg, rozpoczynaj?c w przelicznych wydawnictwach drug? kampani? — kampani? oszczerstw, która mia?a… (more)


Book Details  


Publisher: Wydawnictwo Psychoskok (September 08, 2017)

Format: EPUB

Page count: 38 pages

File size: 1.7 MB

Protection: Watermark

Language: English


Look for similar items  


>
>